Co je digitální vysílání:
Digitální televize (DVB) je novou technologií umožňující vysílání a přenos audiovizuální informace prostřednictvím zemského, kabelového nebo satelitního vysílání. Jedním ze základních rozdílů analogové a digitální televize je, že audiovizuální informace není reprezentována spojitým signálem, ale diskrétním signálem, který je tvořen posloupností 1 a 0. Přínosem DVB je vyšší kvalita obrazové i zvukové informace, efektivní využití kmitočtového spektra (umožnění vysílání více TV programů), interaktivní služby atd.

Proč je nutné přejít na digitální vysílání:
Stejně tak jako jde vývoj kupředu v jiných oblastech, také televizní vysílání prochází změnou. V současné době zemské analogové vysílání dosáhlo vrcholu svých možností jak po technické tak obsahové stránce. Přechod na digitální vysílání představuje krok směrem k novým technologickým možnostem a kvalitním službám poskytovaných prostřednictvím televize.

Zemský digitální přenos televizního signálu využívá stejné kmitočtové pásmo jako současné zemské analogové vysílání, ale činí tak mnohem hospodárněji. Díky tomu je možné ve stejných kmitočtových pásmech vybudovat více vysílacích sítí, a tím nabídnout divákovi více programů v lepší kvalitě zejména v oblastech se špatným dosavadním příjmem televizního signálu. Zemské digitální vysílání navíc není náchylné na odrazy signálu od překážek ani jeho překrývání. Aby výhody digitálního televizního vysílání mohlo využívat co nejvíce obyvatel, doporučila Evropská komise členským státům EU, že analogové televizní vysílání uvolní prostor právě digitálnímu způsobu vysílání v období roku 2010 až 2012.

Co digitalizace přinese:
Přechod ze zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání přispěje k efektivnějšímu využití rádiového spektra, které má Česká republika k dispozici. Pro diváka bude zemské digitální televizní vysílání přínosem zejména ve vyšší kvalitě obrazu i zvuku, v širší a obsahově rozmanitější programové nabídce, v pokrytí televizním signálem i v oblastech, kde dnes signál chybí nebo není dostatečně kvalitní, a v řadě nových služeb, které digitální televizní vysílání doprovázejí.Více na oficiálních stránkách české digitalizace www.digitalne.tv

 


Nabízíme montáže, prodej a poradenství v oblasti digitální televize. Stačí prozvonit na +420-776-206200 a na vlastní náklady Vám zavoláme!

WiFiMorava.com , internet a satelit k Vám dom ! - (Archiv sítě WiFiMorava.com)