Instalace satelitních kompletů

Instalaci zakoupeného satelitního kompletu doporučujeme nechat odborné firmě,
 

...proč? Naklikněte zde.

Pokud si přesto troufnete na instalaci svépomocí a máte vlemi dobře astudovanou problematiku máme zde pro Vás video návod na instalaci satelitního kompletu pro dvě družice ASTRA Duo LNB.

SMĚR PARABOLY V MAPĚ
... klikni zde.

 

Pokud nemáte zájem si namontovat satelitní komplet svépomocí, nabízíme na střední Moravě provedení odborné montáže.

Pomoc při instalaci Astry:

 

 


Pokud nemáte zájem si namontovat satelitní komplet svépomocí, nabízíme pro střední Moravu a okolí provedení odborné montáže. Astra (originál) Montáže satelitních kompletů

Montáž satelitního kompletu pro příjem z jedné družice (Střední Morava)
Montáž zahrnuje:

1. cestu technika
2. připevnění držáku na zeď,balkon nebo stožár.
3. připevnění paraboly na držák nebo stožár. (instalace stožáru není součástí montáže)
4. přesné nastavení paraboly na požadovanou družici.
5. natažení koaxiálního kabelu k příjímači.(zalištování kabelu není součástí montáže,pokud tuto službu žádáte,je nutné ji objednat individuálně) Po vnější straně domu bude kabel přichycen speciálními sponkami na koaxiální kabel.
6. provrtání průchodů zdí do tlouštky 1 metr.
7. nastavení satelitního přijímače a základní propojení s TV.
8. naladění dostupných stanic a přesunutí českých a slovenských programů na první pozice(1-ČT1 , 2 ČT2 atd.)
9. seznámení s obsluhou,předání českého návodu,záručního listu a daňového dokladu o provedení montáže.

Cena montáže od 1490,- Kč včetně DPH.


Montáž satelitního kompletu pro příjem ze dvou družic (Střední Morava)
Montáž zahrnuje:

1. cestu technika
2. připevnění držáku na zeď,balkon nebo stožár.
3. připevnění paraboly na držák nebo stožár. (instalace stožáru není součástí montáže)
4. přesné nastavení paraboly na požadovanou družici a nastavení duo lnb konvertoru nebo monobloku.
5. natažení koaxiálního kabelu k přijímači.(zalištování kabelu není součástí montáže,pokud tuto službu žádáte,je nutné ji objednat individuálně) Po vnější straně domu bude kabel přichycen speciálními sponkami na koaxiální kabel.
6. provrtání průchodů zdí do tloušťky 1 metr.
7. nastavení satelitního přijímače a základní propojení s TV.
8. naladění dostupných stanic a přesunutí českých a slovenských programů na první pozice(1-ČT1 , 2 ČT2 atd.)
9. seznámení s obsluhou,předání českého návodu,záručního listu a daňového dokladu o provedení montáže.

Cena montáže od 1590,- Kč včetně DPH.


Návod na montáž a instalaci satelitního kompletu svépomocí

Těchto několik rad by Vám mělo postačit k tomu, abyste si svépomocí nainstalovali a zprovoznili satelitní komplet, ovšem je pravdou, že to nikdy neuděláte řádně, rychle a kvalitně, tak jako montážní firma s profesionálním měřícím přístrojem. Počítejte i s tím, že se s tím budete hrát celý den a výsledek nebude dobrý.

1. Umístění satelitní paraboly - satelitní parabola musí být nasměrována na jih - ve směru paraboly (úhel náklonu cca 32 stupňů) nesmí být žádné překážky (stromy, budovy, apod.

Zde se podívejte na přesné nasměrování paraboly podle mapy >>>

2. Upevnění satelitní paraboly - pokud jste zakoupili spolu se satelitním kompletem držák antény, upevněte jej co možná nejsvisleji - pro upevnění ke zdi budete potřebovat 3 hmoždinky, 3 šrouby, příklepovou vrtačku a trochu zručnosti

3. Sestavení antény - anténu sestavte podle návodu, který je přibalen v příslušenství antény

4. Nastavte náklon (elevaci) antény - na stupnici vyražené naboku držáku paraboly nastavte hodnotu elevace odpovídající Vaší geografické poloze - elevace se na našem území pohybuje v rozmezí 31° - 34° a platí, že čím severněji se nacházíte, tím je elevace nižší (např. Teplice - 31.81°, Praha - 32,39°, Brno - 33,50°)

5. Upevnění konvertoru (Monoblok) - konvertor namontujte do držáku v anténě tak, že díváte-li se čelně na parabolu, uchyťte konvertor do držáku za pravé hrdlo Na konec profilu, který drží LNB před satelitní anténou upevníme MONOBLOK LNB podle obrázku.

6. Připevněte satelitní parabolu k držáku a lehce dotáhněte, abyste měli možnost volného otáčení parabolou

7. Propojte konvertor s přijímačem pomocí koaxiálního kabelu - připevněte jeden konec koaxiálního kabelu ke konvertoru a druhý konec připojte k přijímači do vstupního F - konektoru na zadní straně přijímače - je označen DISH-IN.

8. Propojte přijímač s televizorem - propojení proveďte nejlépe pomocí Scart kabelu nebo pomocí jiného externího vstupu (Scart1, Scart2, AV). - Majitelé starších televizorů, kteří mají k dispozici pouze koaxiální vstup, propojí přijímač s televizorem pomocí tohoto konektoru, zapnou přijímač a provedou naladění televizoru na požadované předvolbě.

9. Přesné nastavení antény - zapněte přijímač a po zobrazení úvodní obrazovky zvolte jazykovou mutaci OSD - zvolte „Cesky" a stiskněte tlačítko OK - stiskněte tlačítko MENU - dálkovým ovladačem vybereme "Instalace" a potvrdíme "OK". Bude po vás vyžadováno heslo které je z výroby nastaveno "0000". Hodnotu zadejte a přijímač se přepne do dalšího menu. - dálkovým ovladačem zvolíme první řádek „Nastavení antény" a potvrďte tlačítkem OK - dále postupujte podle následujících pokynů:

Na obrazovce budeme mít zobrazenou tuto stránku. Toto je úvodní stránka která se zobrazí u nového přijímače případně po provedení Resetu přijímače.

Pomocí dálkového ovladače na kterém stiskneme šipku doprava a v pravém sloupci najdeme družici Astra 1.

Družici Astra 1 potvrdíme stiskem tlačítka "OK" a menu se nám změní na zobrazené údaje. Případně provedeme kontrolu, zda hodnoty na našem přijímači odpovídají hodnotám na obrázku. Pokud je tomu tak, podíváme se na dva ukazatele znázorněné v dolní části obrázku. Je to "Úroveň signálu" a "Kvalita signálu". Pokud máte v ukazateli úroveň signálu nějakou hodnotu, je to známka toho, že máte správně propojeny jednotlivé komponenty, to znamená LNB a přijímač, Pro nás je ovšem rozhodující ukazatel "Kvalita signálu". Pokud jsme dodrželi všechny hodnoty , které nám zobrazil výše uvedený pomocník, tak budeme pomalu otáčet anténou na stožáru a budeme se snažit získat co možná nejlepší hodnotu "Kvality signálu". Ukazatel nereaguje okamžitě, ale má mírné zpoždění , takže je potřeba pohybovat anténou opravdu opatrně a pozvolna. Pokud od místa kde je umístěna anténa nevidíme na obrazovku, je nutno si pomoci a to například ještě někým, kdo nás bude o úrovni signálu informovat, nebo dočasným přemístěním přijímače a televizoru na místo odkud na něj vidíme. Pokud získáme hodnotu signálu alespoň 70%, dá se říci že máme vyhráno,ale i tak ještě se k tomuto kroku vrátíme , ale nejprve si ověříme že opravdu přijímáme tu správnou satelitní družici. konkrétně Astru19°. Stiskneme na dálkovém ovladači tlačítko "EXIT" a potvrdíme změněné hodnoty potvrzením tlačítka "Ano" a vrátíme se do instalačního menu kde vybereme řádek číslo 3, "Ruční vyhledávaní TP" a potvrdíme tlačítkem "OK"

Na obrazovce televizoru se nám objeví toto menu. Všechny hodnoty na přijímači by se měly shodovat s obrázkem. To znamená že na prvním řádku "Anténa" je uvedena hodnota 9 Astra1, na druhém řádku "Kmitočet" je hodnota 10832, "Polarita" horizontální, "Datová rychlost" 22000, "Rychlost kódování" 5/6, "Režim prohledávání" všechny kanály, "Vyhledávání PID" -Automatické PID. Ukazatele signálu by nás měli informovat o kvalitě signálu a jak bylo řečeno o krok dříve hodnota by měla být více než 60%. Pokud je vše tak jak je popsáno, stiskneme tlačítko "OK" a přijímač necháme naladit. Po ukončení ladění se přijímač zeptá zda má programy uložit. Programy uložíme stiskem tlačítka Ano. Tlačítkem "Menu" opustíme menu a stiskem tlačítka "OK" si vyvoláme seznam naladěných programů. V seznamu by měly být programy Bibel, Travel, Ocko, 24CZ atd. Pokud jsou tyto programy naladěny, máme anténu namířenou na správnou družici a ještě než dotáhneme definitivně šrouby na anténě a držáku, můžeme se pokusit anténu namířit ještě lépe.

Opět stiskneme na dálkovém ovladači tlačítko "Menu" "Instalace" potvrdíme heslo "Nastavení antény" a získáme nabídku jak je uvedeno na obrázku. Na dálkovém ovladači stiskneme šipku doprava a z pravého sloupce vybereme družici Astra 3 a stiskneme tlačítko "OK"

Nabídka na obrazovce se změní následujícím způsobem. Všechny hodnoty na našem přijímači se musí shodovat s tímto obrázkem. Pozor na předposlední řádek kde musí být zapnuto "DiSEqC" a poslední řádek kde musí být možnosti "B". Pokud jsme dodrželi postup při montáži, měla by se v řádku "Kvalita signálu" objevit hodnota vyšší než 60%.

Po stisku tlačítka "Exit" budeme dotázání na uložení provedených změn což provedeme stiskem tlačítka "Ano".

Menu přijímače se změní uvedeným způsobem a potvrdíme tlačítkem "OK" druhý řádek "Automatické vyhledání satelitní družice".

V levém sloupci vybereme družici Astra 3 a šipkou doprava přejdeme na hodnotu "Prolaďování všech kanálů" a potvrdíme tlačítkem "OK"

Přijímač začne ladit.

Ukončení činnosti se projeví výzvou o potvrzeni uložení změn. Provedeme stiskem "Ano"

Z nabídky v levém sloupci provedeme výběr družice Astra 1. Stiskem šipky vpravo vybereme volbu "Prolaďování volných kanálů" a potvrdíme tlačítkem "OK" Po naladění opět potvrdíme uložení změn  

Pokud se vám podařilo úspěšně projít nastavení antény a máte zakoupenou přístupovou kartu , proveďte její aktivaci - zasuňte přístupovou kartu do dekodéru a překontrolujte funkčnost jednotlivých programů

10. Nyní již nezbývá nic jiného, než Vám popřát příjemné sledování televizních pořadů.


Nabízíme montáže, prodej a poradenství v oblasti digitální televize. Stačí prozvonit na +420-776-206200 a na vlastní náklady Vám zavoláme!

WiFiMorava.com , internet a satelit k Vám dom ! - (Archiv sítě WiFiMorava.com)