Trochu teorie :
Pro sledování satelitního vysílání nemusíte o satelitech vůbec nic vědět. Objednáte si technika, ten vám nainstaluje satelit a naladí programy - a už se můžete dívat na dlouhou řadu programů v českém jazyce a na nespočet programů cizojazyčných. Pokud se řadíte ke zvídavějším a neradi užíváte věcí, u kterých vevíte proč a jak fungují, právě vám patří tato stránka.

ANALOGOVÉ A DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ, MULTIPLEX
Mezi analogovým a digitálním vysíláním je podobný rozdíl, jako mezi gramofonovou deskou a cédéčkem. Zatím-co jehla gramofonu kopíruje zvrásněný povrch ve stopě vinylové desky, který věrně kopíruje frekvenční rozsah slyšitelných zvuků, ve stopě cédéčka naleznete vypálenou dlouhou řadu za sebou jdoucích jedniček a nul. Přenos kódovaný složitým matematickým algoritmem do řady čísel ve dvojkové soustavě se nazývá digitální. Výhodou digitálního přenosu je vysoká kvalita a větší množství přenášených informací. V digitální podobě nečiní problém vysílat na jedné nosné vlně více programů (tj. multiplexní vysílání), vysílat vícejazyčně nebo s možností vícejazyčných titulků. Pro příjem pozemního digitálního vysílání musíte zařadit mezi televizor a anténu Set Top Box, který převádí digitální signál zpět do analogové podoby, srozumitelné vašemu televiznímu přijímači. Moderní televizory již mají takový převodník interně zabudovaný.

TERESTRICKÉ A SATELITNÍ VYSÍLÁNÍ DVB-T A DVB-S
DVB-T a DVB-S jsou zkratky anglických slov Digital Video Broadcasting - Terrestrial a - Sattelite, v překladu znamenají digitální televizní vysílání - pozemní a - satelitní.

SATELIT
Někde 35 700 km nad povrchem Země, přesně nad rovníkem, obíhá celá řada geostacionárních družic. Geostacionární znamená, že kdykoliv se na daný satelit podíváte z okna, vždy se budete dívat naprosto stejným směrem. Na geostacionární družici je anténní systém, který přijímá televizní programy z vysílačů televizních producentů a vysílá je zpět k vašim domovům.
Konkrétněji : Společnost DigiTV si pro vysílání svých programů pronajímá transpondery (vysílací antény) na satelitu Intelsat 10-02 1ºW. (1ºW znamená, že se satelitní družice Intelsat 10-02 nachází přesně nad prvním stupněm západní zeměpisné délky). A splečnost CS-Link zase vysílá z transpondérů družic Astra 1E a Astra 3A, obě naleznete na pozici 23,5ºE (nad 23,5 stupněm východní zeměpisné délky). UPC Direct vysílá na Astře 19,2°E. Na jedné pozici můžete nalézt více satelitů. Pokud zaměříte svoji parabolu na Intelsat 10-02, můžete naladit i programy vysílané z družic Thor2 a Thor3.
Více na http://www.parabola.cz/satelit/ .

TRANSPONDÉR
Asi máte ponětí o principu příjmu pozemního vysílání: Anténu šířky dipólu podle vysílané frekvence natočíte horizontálně nebo vertikálně a namíříte na nejbižžší vysílač. U transpondérů je to trochu složitější. Vysílací frekvence v Ku-pásmu (pro naprostou většinu satelitů, které vídáte na střechách domů) se pohybují od 11 do 12,7 GHz. Jeden transpondér vysílá více televizních programů. Na stejné frekvenci mohou vysílat dva transpondéry - jeden horizontálně a druhý vertikálně. Dalšími parametry transpondérů jsou symbolová rychlost SR, poměr korekce chyb FEC a kódovací systém.
Parametry transpondérů umístěných na Intelsatu 10-02 a Thoru 2/3 včetně vysílaných programů naleznete na http://www.parabola.cz/prehledy/televize-digital/01w/.

PARABOLA
Parabola je talíř, který soustředí přijímaný družicový signál do jednoho bodu, ve kterém se nachází konvertor LNB. Parabolu je třeba velice přesně nasměrovat na přijímanou geostacionární družici.
Parabolu nastavujeme na základě výpočtu azimutu a elevačního úhlu, pomoci si můžeme satelitním vyhledávačem napojeným mezi LNB a satelitní přijímač nebo sledováním grafu úrovně a kvality signálu na obrazovce televizoru, ukazatel úrovně signálu nalezneme v menu satelitního přijímače. Úroveň i kvalita signálu by se měla pohybovat alespoň kolem 60%.
Velikost paraboly se volí podle lokality, ve které se nacházíte, a podle vyzařovacího diagramu konkrétní družice. Pro Astru 1E postačí v ČR parabola průměru 60cm, pro Intelsat 10-02 budete potřebovat průměr 80 cm. Azimut je úhel, který svírá družice od směru severního. Elevační úhel je úhel náklonu paraboly vztažený k vodorovné ploše.
Azimut a elevační úhel pro různé družice a pro různé lokality naleznete na adrese http://www.parabola.cz/abc/azimut-elevace/.

KONVERTOR LNB
(LNB = nízkošumová jednotka). Konvertor přijímá satelitní signál 10.7-12,75 GHz, podle povelů ze satelitního přijímače filtruje pouze vertikální nebo pouze horizontální frekvence (podle programu, který zrovna sledujete) a převádí vysoké frekvence 10.7-12,75 GHz na nižší kmitočty (950-2150 MHz), které jsou přenosné koaxiálním kabelem.

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ
-nebo také receiver, set-top-box, je přístroj ovládaný dálkovým ovladačem, který je připojen z jedné strany koaxiálním kabelem na konvertor a z druhé strany zpravidla SCART-kabelem k televizoru. Některé modely jsou v provedení kombo - kombo přístroje kombinují příjem DVB-T i DVB-S. Většina satelitních přijímačů obsahuje dekodovací modul CAM nebo rozhraní (zásuvku) pro tyto moduly (CI).

KRYPTOVÁNÍ (Smart Card)
Poskytovatel satelitního příjmu musí vydělávat. Potřebuje nástroj, kterým pro své zákazníky uvolní a naopak jiným osobám znemožní sledování placených programů. Nástrojem pro podmíněný přístup k programům je jejich kryptování. Různí poskytovatelé využívají různých kryptovacích metod, pro různá kryptování se vyrábí odlišné dekódovací moduly. Přístupová karta (Smart Card) obsahuje klíč k odkryptování. Přístupovou kartou je zpravidla čipová karta podobná bankokartě. CS-Link používá CryptoWorks, DigiTV Nagravision. Přístupové karty pro CS-Link poskytuje k odkoupení nebo pronájmu společnost Gital nebo T&T.

OBRÁZKY
Parabola, konvertor (LNB), sat. přijímač (nejlépe Dreambox ... potom není třeba hw dekodér), dekodér, dekódovací karta, koaxiální kabel, F-konektory, satelitní konzole, př. motor, držák multified.
Více informací se dočtete na stránkách http://www.digiprijem.cz , nebo http://www.parabola.cz/ , nebo http://www.satcentrum.com/  a nebo i zde http://lyngsat.com/ .
 


Nabízíme montáže, prodej a poradenství v oblasti digitální televize. Stačí prozvonit na +420-776-206200 a na vlastní náklady Vám zavoláme!

WiFiMorava.com , internet a satelit k Vám dom ! - (Archiv sítě WiFiMorava.com)