Příjem pozemního digitálního vysílání (DVB-T) ve společných televizních rozvodech.
Společná televizní anténa (STA) je systémem společného příjmu televizních, rozhlasových a satelitních signálů v bytových domech. Narozdíl od kabelové TV je celé zařízení STA ve vlastnictví majitele domu (družstva, společenství vlastníků, ..). V minulosti byla STA synonymem nekvalitního příjmu, způsobeného zastaralými zařízeními a anténami. V současné době již jsou na trhu zařízení, které zaručují špičkovou kvalitu obrazu a zvuku při zachování nízké ceny a vysoké spolehlivosti.

Ať již uvažujete o rozšíření stávající STA o příjem pozemního digitálního vysílání nebo pro váš bytový dům připravujete zřízení nového systému STA, budete postavenipřed rozhodnutí, jaké technické řešení zvolit. V následujícím odstavci najdete shrnutí výhod a nevýhod jednotlivých řešení.


ŘEŠENÍ A - PŘEVOD DVB-T PROGRAMŮ NA ANALOGOVÉ KANÁLY
DVB-T programy jsou pomocí transmodulátorů** převedeny do analogové podoby a namodulovány do TV pásma.

Klady:
- signál digitálních programů lze přijímat na běžných TV přijímačích (bez použití set-top-boxů)
- všechny stávající přístroje (videorekordéry, DVD rekordéry atd.) zůstávají plně funkční - není nutná rekonstrukce rozvodů
- programy mohou zůstat na původních TV kanálech - vzhledem k modulární koncepci lze jednoduše rozšiřovat počet programů

Zápory:
- ztráta přídavných digitálních služeb (EPG)

Přestože se toto řešení může jevit jako „zpátečnické" (převádí nový „ digitál" zpět na starý „analog"), je v mnoha případech optimální a to jak z důvodů technických, tak ekonomicko-sociálních. Pro obyvatele domu má konverze hlavní výhodu v tom, že nemusí pořizovat set-top-boxy; všechny stávající přístroje (TV, VCR, DVD rekordéry atd.) zůstávají plně funkční. Sestavu lze nastavit tak, že volbou původních výstupních kanálů není ani nutné přelaďovat TV.


ŘEŠENÍ B - PŘÍMÝ ROZVOD DIGITÁLNÍHO SIGNÁLU (DVB-T)
Signál DVB-T je ve STA šířen na původní frekvenci a v původní digitální podobě. Účastníci používají vlastní set-top-boxy příp. televizory s digitálním tunerem.

Klady:
- signál se v digitální podobě dostává až k účastníkovi
- nízká cena rozšíření nebo zřízení hlavní stanice STA

Zápory:
- nutnost pořízení set-top-boxu ke každému televizoru, VCR atd. - nutná kontrola rozvodů včetně účastnických zásuvek
- u starších rozvodů obvykle nutnost nákladné rekonstrukce rozvodů

Podmínkou řešení B je schopnost kabeláže a všech prvků rozvodu (včetně zásuvek) pracovat v pásmu UHF.

Varianta řešení B s kmitočtovou konverzí:
Pasivní rozvod STA (kabeláž, zásuvky) ve starších bytových domech často není schopen pracovat se signály na vysokých frekvencích a jeho výměna někdy není možná a nebo není ekonomická. Řešením
je kmitočtová konverze DVB-T kanálů do nižších frekvenčních pásem. Bez technických omezení lze kmitočtovou konverzi provádět pouze v rámci pásma UHF. Při konverzi do pásma VHF je omezen výběr set-top-boxů nebo televizorů s digitálním tunerem na modely, umožňující nastavit šířku kanálu v pásmu VHF na 8 MHz.

Jednotlivá řešení lze vzájemně kombinovat. Takto lze například zvolit některé z „digitálních" programů, převést jej na analogové a zpřístupnit tak všem uživatelům STA (řešení A) a současně, (pro uživatele kteří chtějí mít svůj set-top-box), šířit v STA signál v digitální podobě (řešení B).

** Profesionální transmodulátory ALCAD zachovávají funkce analogového vysílání (automatické přepínání STEREO/DUAL, 16:9/4:3, teletext) a jejich technické parametry vyhovují pro skupinový TV příjem. Z tohoto důvodu je nelze plnohodnotně nahradit běžnými set-top-boxy.

Příjem satelitního digitální vysílání (DVB-S) ve společných televizních rozvodech.

Příjem TV programů ze satelitu je moderním a spolehlivým řešením. Satelitní platformy SKYLINK a CS LINK přenáší všechny základní české programy a navíc umožňuje příjem programů placené TV. Obyvatelé bytových domů si tak mohou sami vytvořit programovou nabídku jaká jim vyhovuje, bez závislosti na postupu digitalizace pozemního TV vysílání. Stejně jako u pozemního příjmu lze vybrat mezi několika řešeními.


ŘEŠENÍ C - PŘEVOD DVB-S PROGRAMŮ NA ANALOGOVÉ KANÁLY
Vybrané satelitní programy jsou pomocí satelitních transmodulátorů převedeny do pozemního pásma v analogové podobě a lze je tak přijímat na běžných TV přijímačích.

Klady:
- signál satelitních programů lze přijímat na běžných TV přijímačích (bez použití satelitních přijímačů)
- možnost příjmu volných (FTA) i kódovaných TV programů - není nutná rekonstrukce rozvodů - vzhledem k modulární koncepci lze jednoduše rozšiřovat počet programů

Zápory:
- ztráta přídavných digitálních služeb (EPG) - omezený počet programů

Skupinový satelitní příjem je vhodný například v lokalitách, kde je signál analogové TV nekvalitní a pokrytí signálem DVB-T nejisté. Transmodulátory lze nastavit na původní analogové TV kanály. Lze kombinovat z ostatními řešeními.


ŘEŠENÍ D - PŘÍMÝ ROZVOD SATELITNÍHO SIGNÁLU
Satelitní signál je pomocí tzv. multipřepínačů přiveden do každé bytové jednotky. Každý účastník má svůj vlastní satelitní přijímač s dekódovací kartou a může si tak zcela individuálně určit programovou nabídku. Příjem je možný až ze čtyř různých satelitů ale běžně se využívá hlavně příjem ze satelitů ASTRA 23,5°E (české programy) a ASTRA 19,2°E.

Klady:
- signál se v digitální podobě dostává přímo k účastníkovi
- lze přijímat všechny programy dostupné na přijímaných satelitech

Zápory:
- účastníci musí mít pro každý TV vlastní satelitní přijímač s dekódovací kartou
- nutná kompletní rekonstrukce rozvodů včetně výměny účastnických zásuvek

Řešení D je moderním a progresivním způsobem modernizace nebo výstavby STA. Je však podmíněno kompletní rekonstrukcí rozvodů, musí být použity prvky schopné pracovat ve frekvenčním pásmu do 2150 MHz a nutností je hvězdicové uspořádání rozvodu. Nevýhodou jsou vyšší náklady jak na samotnou rekonstrukci (příp. výstavbu), tak na pořízení satelitních přijímačů s dekódovacími kartami. Lze kombinovat s ostatními řešeními.

Varianta s jedno kabelovým rozvodem satelitního signálu:
Jedná se o levnější variantu řešení D. Namísto multipřepínačů se používají kmitočtové konvertory satelitního signálu. Vybrané satelitní transpondéry jsou převedeny do jednoho pásma a do nižších frekvencí a tím pádem odpadá nutnost hvězdicového rozvodu a jsou sníženy nároky na kvalitu rozvodu. Příjem je omezen na vybrané transpondéry z jednotlivých
satelitů.


DALŠÍ MÉNĚ POUŽÍVANÁ ŘEŠENÍ:
Převod DVB-T nebo DVB-S na DVB-C.

DVB-T (DVB-S) programy jsou pomocí transmodulátorů převedeny na standard DVB-C (určený pro kabelové TV rozvody) a namodulovány do III. TV pásma. Výhodou je možnost použití původních rozvodů, nevýhodou velmi úzká nabídka set-top-boxů pro DVB-C.

Převod DVB-T nebo DVB-S na IPTV.
DVB-T (DVB-S) programy jsou pomocí IP streamerů převedeny na IP pakety a šířeny počítačovou sítí. Nejsou potřeba žádné koaxiální rozvody. Příjem je možný pomocí IP set-top-boxu a nebo pomocí PC.

 

 


Nabízíme montáže, prodej a poradenství v oblasti digitální televize. Stačí prozvonit na +420-776-206200 a na vlastní náklady Vám zavoláme!

WiFiMorava.com , internet a satelit k Vám dom ! - (Archiv sítě WiFiMorava.com)