Výhody
* vyšší kvalita obrazu i zvuku
* větší programová nabídka
* nové funkce televize
* interaktivita a budoucí rozvoj

Digitální přenos televizního signálu využívá kmitočtové pásmo mnohem hospodárněji. Proto je možné v jednom pásmu vybudovat více vysílacích sítí a nabídnout tak divákovi více programů. Digitální přenos umožňuje také rozvinout oblast doplňkových služeb a interaktivního využití vysílání.

Vyšší kvalita obrazu i zvuku:
vzhledem k faktu, že digitální signál není šířen spojitým, ale diskrétním signálem, který je tvořen posloupností 1 a 0. je základním přínosem DVB je vyšší kvalita obrazové i zvukové informace. Digitální obraz není rušen odrazy signálu od překážek ani jeho překrýváním. Lepší kvalita obrazu je patrná pouhým okem a i laik je schopen ji bezpečně rozpoznat.

Větší programová nabídka:
Další výhodou digitálního vysílání je efektivní využití kmitočtového spektra, které umožní vysílání více TV programů. V současné době pozemní digitální vysílání přinese na Plzeňsko také programy jako ČT 24, ČT 4 Sport nebo Z1, stejně tak jako některé z rozhlasových stanic jako je Rádio Wave, Leonardo či D-dur. V případě satelitního příjmu můžete přijímat navíc desítky programů v češtině nebo slovenštině.

Nové funkce televize:
Rozšířené možnosti televize se odrazí také ve zlepšení poskytovaných informací ze strany vysílatelů. Novou funkcí televize bude například EPG - Elektronický programový průvodce. EPG divákovi přináší souhrnnou informaci o vysílaných programech v daném multiplexu. Jednoduše se dá říci, že jde o televizní program na několik následujících dnů. Divák se jeho prostřednictvím může dozvědět podrobnosti o vysílaných programech (herecké obsazení, krátký popis děje atd.).

Interaktivita a budoucí rozvoj:
Digitální vysílání v České republice je na samotném začátku a proto mnoho funkcí a výhod, které s sebou digitální vysílání přináší, nebude možné uplatnit bezprostředně po jeho spuštění, ale uvažuje se o něm do budoucna. Jednou z takových funkcí je interaktivita vysílání, kdy divák aktivně vstupuje do vysílání a mění si jej dle své potřeby a požadavků. Jedná se například o volbu různých druhů zvukových doprovodů, jazykových verzí, titulků atd., případě, že bude divák využívat přijímací zařízení se zpětným kanálem bude moci provozovatel vysílání přímo reagovat na požadavky diváka. Touto formou lze například poskytovat služby video na objednávku (VoD) atd.

Více na oficiálních stránkách české digitalizace www.digitalne.tv

 

 


Nabízíme montáže, prodej a poradenství v oblasti digitální televize. Stačí prozvonit na +420-776-206200 a na vlastní náklady Vám zavoláme!

WiFiMorava.com , internet a satelit k Vám dom ! - (Archiv sítě WiFiMorava.com)